Strategisch Leiderschap

Goed leiderschap binnen een familie bedrijf is ook flexibel kunnen wenden op marktontwikkelingen. Er afgelopen tijd zijn er voorbeelden genoeg geweest waarin familiebedrijven te lang hebben vast gehouden op eerdere successen.

Visie ontwikkelen

Vanuit methodieken van re-engenering kunnen wij met u onderzoeken wat goede richtingen zijn voor uw familiebedrijf. Deze methodiek kunt u ook bij andere consultancy halen. Bij familiebedrijven zit daarna ook de complexiteit om draagvlak te krijgen bij de juridisch eigenaren van hete bedrijf. Onze ervaring is dat dit ook goed is om te doen bij iedereen die zich emotioneel eigenaar voelt van het bedrijf. 

Hoe vertaalt u uw koers naar iedereen die zich eigenaar voelt?

Het is beweging kunnen krijgen van het familiebedrijf vereist een leiderschap die begrijpt dat er levensovergangen zijn in familiebedrijven. Dat er vanuit het verleden van andere overgangen gevoelig gereageerd kan worden op nieuwe initiatieven.

Wij helpen u daar graag bij.

levensovergangen van het familiebedrijf

Team

Bart Maussen


Confidant and Coach

Bart Maussen

Edward Koldewijn

Confidant and Family Therapist

Edward Koldewijn

You're welcome 
We invite you to contact us without obligation. 
Together we will investigate which guidance is best suited to your situation. 
Call Bart 0655735888 
Call Edward 0651990881 
Mail info@maussenfc.com

Contact