Discrete dienstverlening op hoog niveau

Maussen Family Confidants is een initiatief van Bart Maussen en Edward Koldewijn. Sinds 2005 werken zij samen in de gespecialiseerde en discrete begeleiding van Vermogende en Ondernemende DGA’s, hun familieleden, bestuurders, politici, ondernemers, atleten en artiesten. Maussen Family Confidants is de enige Nederlandse aanbieder van op maat gesneden zorgaanbod voor deze doelgroep.

In 2012 is Maussen Vertrouwenspersonen en Coaches omgedoopt tot Dutch Business & Family Executive Support B.V. Sindsdien bestaat de organisatie uit twee onderdelen: Maussen Family Confidants en Maussen Executive Coaching.

Afspraak maken

Onze visie

In de Nederlandse maatschappij is de zorg primair afgestemd op multi-probleem gezinnen in achterstandswijken, verzorgd door zogenaamde outreach-teams. De Nederlandse middenklasse kan bij problemen terecht bij de reguliere GGZ. Voor vermogende en/of ondernemende personen en families bestaat in Nederland helaas geen gespecialiseerd zorgaanbod.

Naar aanleiding van de uiteenlopende hulpvragen die wij sinds 2015 hebben ontvangen kunnen wij stellen dat de problematiek binnen vermogende en/of ondernemende families vaak anders van aard is dan bij niet-vermogende en niet-ondernemende families. Het aantal vermogende families in Nederland neemt jaarlijks fors toe. Wij verwachten dan ook een behoorlijke toename van het aantal hulpvragen van deze families en/of hun individuele familieleden. Om onze specifieke doelgroep uitstekend te kunnen begeleiden in het vinden van duurzame oplossingen voor hun hulpverzoeken zijn specialisten nodig die gewend zijn aan de omgang met deze families.

Onze missie

Wij hebben het als Vertrouwenspersonen tot onze missie gemaakt om vermogende en ondernemende families en hun individuele familieleden uitmuntend te begeleiden in het vinden van duurzame oplossingen voor uiteenlopende hulpvragen.

Afspraak maken

Executive Coaching

Alle werkgerelateerde vraagstukken
Wilt u een klankbord
Uw slagkracht en invloed vergroten
Persoonlijke ontwikkeling

Therapie

Hulp in psychische klachten.
Suïcidale gedachten - Verslaving
Depressie - Angst - Burn Out 

Relatietherapie

Verbeteren van uw liefdesrelatie
Gezamelijk stappen zetten om er uit te komen

Systeemtherapie

Opvoedingsvraagstukken
Spanningen tussen gezinsleden
Verwijdering van elkaar
"het zwarte schaap"

Reputatiemanagement

Conflicten na het openvallen van een erfenis
Overname van het familiebedrijf
Fouten van het bedrijf

Next Generation

Wel of niet in het familiebedrijf werken
Leiderschap ontwikkelen
Buiten het familiebedrijf werken èn wel betrokken blijven

Mediation bij conflict

Elke familie gaat anders om met haar bezit 
Door het vermogen staan de familiebanden geregeld onder druk te staan  

Bedrijfsopvolging

Begeleiding in de route om te komen tot een opvolger
Zorg voor de andere generatie-leden
Betrokkenheid en invloed van de familie

Black Label

Netwerk van gelijkgestemden
Ervaringen delen 
Leren van elkaar 
Alleen op uitnodiging

U bent van harte welkom

Wij nodigen u uit om vrijblijvend contact met ons op te nemen.
Samen onderzoeken wij of uw vraag goed door ons begeleid kan worden.