Ondersteuning voor de komende generatie van familiebedrijf

Next Gen

Er is bij ondernemende families niet alleen zorg voor wie de bedrijfsopvolger wordt, maar ook voor de andere kinderen. 

Kinderen die er voor kiezen niet in het bedrijf te willen werken of juist wel. Hoe komen die keuzes tot stand? 


Richting kiezen in uw carrière

Wat zijn de achterliggende drijfveren voor keuzes van kinderen om wel of juist niet voor het familiebedrijf te willen kiezen. 

Soms wil een kind geen conflicten met ouders of siblings. Uit vermijdend gedrag kiest een kind dan voor een loopbaan buiten het familiebedrijf. Daar zal het echter ook wel tegen conflicten aanlopen. 

Andere kinderen kiezen juist voor het familiebedrijf omdat zij daar gevoelsmatig mee verbonden zijn. Ouders hebben het veel over het bedrijf en zij willen die connectie met hun ouders niet verliezen. Is dat echter wel een gezonde drijfveer. Klopt de keuze wel bij het talent van het kind of diepgelegen verlangen.

Wij gaan graag met ouders en kinderen het gesprek aan om te komen tot open gesprekken. Hoe ieder gewaardeerd en gezien wilt worden door de ander. Ieder kind een welafgewogen keuze kan maken. Doet wat er bij hem of haar past voor een langere tijd.

U bent van harte welkom

Wij nodigen u uit om vrijblijvend contact met ons op te nemen.
Samen onderzoeken wij of uw vraag goed door ons begeleid kan worden.

Team

Bart Maussen
Team

Bart Maussen

Confidant en Coach

(1966) is vertrouwenspersoon, coach en woordvoerder van ondernemers, managers, bestuurders en hun families. Hij komt zelf uit een ondernemende familie en weet welk effect een familiebedrijf op de dynamiek binnen een familie kan hebben.

Edward Koldewijn
Team

Edward Koldewijn

Confidant en Therapeut

(1964) Edward komt uit een tuindersfamilie van moederskant en assurantieen van vaderskant. Zijn wieg stond in een flat in Amsterdam Osdorp. Zoon van de dominee.