Reputatie schade beperken en crisiscommunicatie

Reputatiemanagement en Woordvoering

De toenemende druk vanuit de (social) media

Steeds meer vermogende en ondernemende families maken zich zorgen over de toegenomen media-aandacht voor hun familie. Of het nu radio of tv betreft, print media of   sociale media, eenmaal gepubliceerde redactionele artikelen zijn moeilijk te verwijderen.  Ook als de inhoud aantoonbaar onjuist is. Deze aandacht kan niet alleen een diepe impact op de reputatie van uw familieleden hebben, het kan ook verregaande schade aanrichten aan de reputatie van uw familiebedrijf. En publicitaire aandacht over uw familiebedrijf kan invloed hebben op de reputatie van uw voltallige familie. Met mogelijkerwijs gevolgen voor ieders privacy en veiligheid.  

Ervaring

Wij zijn al ruim dertig jaar actief in reputatiemanagement voor families, hun ondernemingen en/of stichtingen. Wij helpen de gewenste reputatie te definiëren, op te bouwen, uit te dragen en te beschermen. Door ons gedurende vele jaren opgebouwde persoonlijke netwerk van mediarelaties weten wij vaak wat er bij de media speelt, waarnaar zij op zoek zijn en hoe wij vervolgens negatieve publiciteit kunnen voorkomen dan wel beperken.

 

Wij brengen alle mogelijke reputatierisico’s in kaart en stellen vervolgens preventieve maatregelen voor om de kans op een calamiteit zoveel mogelijk te beperken, deze in een vroeg stadium te herkennen en gepaste maatregelen nemen om eventuele reputatieschade tot een minimum te beperken.

Woordvoerders met jarenlange, bewezen ervaring

Wij zijn de externe woordvoerder van diverse ondernemende en vermogende families. In sommige gevallen zijn wij op voorspraak van hun eigen adviseurs of verzekeraars aangesteld. Voor woordvoerders uit eigen familiegelederen verzorgen wij jaarlijks mediatrainingen en fungeren wij indien gewenst als sparringpartner en souffleur. Verschillende verzekeringen eisen de aanstelling van een professionele externe woordvoerder die namens de familie of onderneming de communicatie ten tijde van een crisis coördineert en controleert en hierbij de woordvoering op zich neemt. Wij zijn er trots op dat diverse families deze belangrijke taak aan ons hebben toevertrouwd.

 

Bart Maussen

U bent van harte welkom

Wij nodigen u uit om vrijblijvend contact met ons op te nemen.
Samen onderzoeken wij of uw vraag goed door ons begeleid kan worden.