Systeemtherapie brengt rust en waardering in de familie

Gezinnen hebben veel taken uit te voeren. Een gezonde partnerrelatie te onderhouden. Het opvoeden van de kinderen. Contacten onderhouden met de families, vriendenkringen en maatschappelijk succesvol zijn. Gezinsleden hebben onderling soms verwachtingen van elkaar die door de ander niet uitgevoerd wordt. De spanning die dat geeft is voor alle gezinsleden voelbaar. Er is sprake van een onderlinge beïnvloeding. Een groot financieel vermogen dat doorgegeven gaat worden of het eigenaar of aandeelhouder  zijn van een familiebedrijf geeft extra druk op het gezin om ook deze verantwoordelijkheid te dragen. Dit is waar systeemtherapie van uit gaat. De onderlinge banden dienen stevig te zijn om deze druk te kunnen dragen. Wij bieden steun en begeleiden u om de onderlinge verhoudingen te verbeteren zodat de liefde en steun voor iedereen weer goed voelbaar en begrepen wordt. Er is dan weer sprake van onderlinge waardering en balans.

Afspraak maken

Mogelijke gespreksonderwerpen bij systeemtherapie:

 • U wilt dat uw kind(eren) vaardigheden ontwikkelen om de verantwoordelijkheid van het familievermogen te dragen.
 • Gebrek aan drive bij een kind of uw vermoeden van een depressie.
 • Onverantwoordelijk gedrag en/of gebrek aan verantwoordelijkheid van een kind .
 • Een kind dat onder zijn of haar eigen mogelijkheden presteert op school/opleiding.
 • U vermoedt drugsgebruik bij uw kind.
 • U vindt uw kind teveel gericht op de materialistische zaken en u krijgt er geen verandering in.
 • Uw kind heeft geen gevoel voor verhoudingen ontwikkeld met betrekking tot geld en uw familiekapitaal.
 • De kinderen tonen te weinig dankbaarheid voor de goede uitgangspositie waarin u ze heeft kunnen brengen.
 • U merkt dat de spanningen in uw relatie effect heeft op het gedrag van u kinderen en wilt proberen dat te beperken.
 • Er is sprake van een samengesteld gezin. De integratie stokt tussen de stiefbroers en zussen. Zij hebben zorg dat de komst van de nieuwe leden van het gezin invloed heeft op de relatie met u én op hun legaat.
 • Grote spanning tussen broers en zussen.
 • Eén van uw gezinsleden is slachtoffer van een overval of ander misdrijf. Dit familielid heeft last van vele flashbacks en voelt zich emotioneel instabiel.
 • Innige relatie van een ouder met een kind waar de andere ouder lastig tussen komt.
 • Uw kind krijgt een relatie met een partner van wie u vermoedt dat deze louter uit financiële motieven en niet uit liefde voor uw kind kiest.
 • Het met uw kinderen en overige familieleden bespreekbaar maken van uw vermogen en hen begeleiden in het verantwoord met hun bezit om te kunnen gaan. Uw wilt uw waarden in het leven graag doorgeven aan uw kinderen en met hen het gesprek aangaan om gezamenlijk tot afspraken te komen over de wijze waarop zij met uw nalatenschap omgaan.
 • Een van de kinderen wil niets met het vermogen te maken hebben. In de beleving van het kind heeft het vermogen alleen maar ellende voortgebracht. Toch wordt van het kind verwacht dat hij/zij de verantwoordelijkheid neemt op het moment dat het uw nalatenschap ontvangt. U heeft begeleiding nodig om de draagkracht van het kind te vergroten

Lees onze blogs over vermogende families:

Pater Familias binnen eigen familie onder vuur

Familie, geld en navelstrengen

Familieconflict oplossen: Het voorwaardelijk schenken van vermogen


U bent van harte welkom

Wij nodigen u uit om vrijblijvend contact met ons op te nemen.
Samen onderzoeken wij of uw vraag goed door ons begeleid kan worden.

Reacties van cliënten

MdS

"Dat je het voor elkaar hebt gekregen mijn vader hier naar toe te krijgen. Is al een wonder. Maar dat hij ook echt gepraat heeft. Ik kan daar nog steeds niet bij."

R. L.

"Ik heb zo veel meer rust. Zo van; "wat kan me nu gebeuren". Heerlijk."

K.K

"Je gelooft het niet. Vorige week kwam hij langs. Met zijn nieuwe vriend. Heeft hij ook nog een baan. Vertelt hij me in de keuken dat hij gelukkig is." Ik dacht dat ik dat nooit meer uit zijn mond zou horen."

A.S.

"Dankzij jouw hulp heb ik mijn leven weer op de rails en daar ben ik je ontzettend dankbaar voor. Je hebt een super team om me heen gezet zoals je toen gezegd had op de eerste dag."