Zwemmen tegen de stroom in?

Carriere buiten het Familiebedrijf

Het is veelal een lastige keuze voor familieleden om wel of niet in het familiebedrijf werkzaam te willen zijn. 

Het gaat aan de keukentafel vaak over het familiebedrijf. Elk lid voelt zich vaak erg verbonden met het bedrijf. Er zit zoveel aandacht in van ouders dat het nog wel eens het "andere kind" genoemd wordt. 

Bij veel familiebedrijven wordt u driemaal daags gebeld door uren  ouders als u werkzaam bent in het bedrijf en maar driemaal in de maand als u er niet werkzaam in bent.

Is dat een goede reden om in het familiebedrijf werkzaam te zijn? Ieder heeft daar een eigen afweging in. Wij willen niet leidend zijn voor u wat u keuze zou moeten. Wel dat u uw keuze bewust maakt.

Ontlopen van een familieconflict

Is uw keuze om niet werkzaam te zijn in het familiebedrijf om dat dit anders conflicten binnen de familie zou veroorzaken. Of zijn er nog wel eens conflicten in het bedrijf waardoor u liever niet werkzaam bent in het bedrijf? U ontloopt u hiermee conflicten. Als u niet leert om conflicten aan te gaan, hoe komt u dan op voor uw belangen en verlangens? 

Wij helpen u graag om te leren conflicteren. Zichtbaar te worden voor de anderen. Waardering te krijgen voor uw aanleg en talenten. 

Valkuil

Familieleden die niet werkzaam zijn in het familiebedrijf en een carriere elders hebben ligt er een valkuil om de hoek. Als de eigen carriere stokt, is er vaak een mogelijkheid om binnen het bedrijf wel een volgende stap te kunnen maken. Er ligt echter een goede reden waarom de carriere buiten het bedrijf stokt. Veelal heeft iemand wat t leren in zijn persoonlijke ontwikkeling. Als diegene dat niet hoeft te leren en wel al op een volgende positie binnen het familiebedrijf kan werken, ontneemt met het familielid de levensles die nog genomen moest worden. 

Het vergt wat begeleiding om iemand toch naar zijn of haar volgende fase te brengen. Wij doen dat graag voor u.

Uw achternaam werkt blokkerend

Familieleden die een bekende achternaam hebben worden nog wel eens argwanend bekeken. Welk belang heeft diegene om in een bedrijf te werken buiten het eigen familiebedrijf. Dit werkt nog wel eens belemmerend voor een familielid die buiten hete familiebedrijf werkzaam wilt zijn. Leer van onze tips en trucs om hier goed mee om te gaan.


Team

Bart Maussen
Team

Bart Maussen

Confidant en Coach

(1966) is vertrouwenspersoon, coach en woordvoerder van ondernemers, managers, bestuurders en hun families. Hij komt zelf uit een ondernemende familie en weet welk effect een familiebedrijf op de dynamiek binnen een familie kan hebben.

Edward Koldewijn
Team

Edward Koldewijn

Confidant en Therapeut

(1964) Edward komt uit een tuindersfamilie van moederskant en assurantieen van vaderskant. Zijn wieg stond in een flat in Amsterdam Osdorp. Zoon van de dominee.