Het valt goed te ontwikkelen

Persoonlijk Leiderschap in het Familiebedrijf

Voor familieleden die werkzaam zijn in het familiebedrijf zijn er andere thema's om rekening mee te houden dan leidinggevenden van niet-familie-bedrijven.

Onze executive coaching is afgestemd op persoonlijke vraagstukken van familieleden van een familiebedrijf.

Omgang met de familiedynamiek

De hazen lopen in een familiebedrijf nog wel eens anders. Het is de kunst van het doorzien van de patronen. Uw leiderschap is het om gesprekken aangaan met betrokken medewerkers of familieleden om een gewenste verandering te krijgen in de dynamiek van de familie of het familiebedrijf.

Dit kan gepaard gaan met weerstanden. Veelal wordt u dan geleerd om weerstanden te weerleggen of om te buigen. In een familiebedrijf is dat veelal niet mogelijk. De patronen zijn vaak lang in gesleten. Er is een goede reden geweest om dit patroon in stand te houden.

Verandering kan pas plaats vinden als iedereen zich gewaardeerd voelt en gehoord. Het is de kunst om iedereen zich zo te laten voelen. Wij helpen u daar graag bij.

Omgang met de familiewaarden

Hoe verhoudt u zich met de familiewaarden. De manier hoe u die vertaald in uw leiding geven kan anders zijn dan de vorige generatie. Hoe krijgt u daar draagvlak voor in de familie. Kunt u uw invulling van de waarden aanhaken bij die van de vorige generatie?. 

Impact vergroten

Wij kunnen u begeleiden in het vergroten van uw impact. Uw verbale en non-verbale overtuigingskracht kan groeien. Leren uw gevoelsleven mee te nemen in uw aanwezigheid. De ruimte kunnen vullen. Aandacht afdwingen. Het is een vaardigheid die trainbaar is.

Sensitiviteit vergroten

Het kunnen aanvoelen wat er bij de ander om gaat. Wat voelt u in het contact met de ander. Wanneer haakt uw gesprekspartner af. Wat voelt u zelf in een gesprek. Kunt u naast iemand staan. Bewust worden waneer u, u eigen tegenwind veroorzaakt. Het is een vaardigheid die trainbaar is.

Leren presenteren

Uw presentatie voor groepen. Speechen bij diners of bij andere familiebijeenkomsten. Het kan voor sommige iets zijn waar ze erg tegenop zien. Niemand is geboren als goede spreker. Voor iedereen telt dat het vaardigheden zijn die getraind kunnen worden. Onderliggend ligt vaak de vraag of u gezien mag worden. Mag u mening zo belangrijk zijn dat anderen moeten luisteren? We helpen u graag om hierin te groeien.

emotioneel eigendom van het familiebedrijf

U bent van harte welkom

Wij nodigen u uit om vrijblijvend contact met ons op te nemen.
Samen onderzoeken wij of uw vraag goed door ons begeleid kan worden.

Team

Bart Maussen
Team

Bart Maussen

Confidant en Coach

(1966) is vertrouwenspersoon, coach en woordvoerder van ondernemers, managers, bestuurders en hun families. Hij komt zelf uit een ondernemende familie en weet welk effect een familiebedrijf op de dynamiek binnen een familie kan hebben.

Edward Koldewijn
Team

Edward Koldewijn

Confidant en Therapeut

(1964) Edward komt uit een tuindersfamilie van moederskant en assurantieen van vaderskant. Zijn wieg stond in een flat in Amsterdam Osdorp. Zoon van de dominee.