Dienstverlening op executive niveau

Maussen Family Confidants is een initiatief van Bart Maussen en Edward Koldewijn. 

Sinds 2005 werken zij samen onder Maussen Vertrouwenspersonen & Coaches en begeleiden zij individuen, families en besturen in coaching en -communicatie.Inmiddels hebben zij diverse families, politici, ondernemers, sporters en artiesten begeleid. 

Door hun lange ervaring in de begeleiding van families en familiebedrijven besloten zij in 2012 tot de oprichting van Maussen Family Confidants.

Onze visie

Onze ervaring leert dat de oorzaken en consequenties van de vraagstelling of problematiek binnen vermogende of ondernemende families vaak anders van aard zijn dan bij niet-vermogende en niet-ondernemende families. 

Om deze families goed te kunnen begeleiden en vervolgens tot oplossingen te komen, zijn er specialisten nodig die gewend zijn aan de omgang met deze families.

In de Nederlandse maatschappij heerst een cultuur waarin de zorg wel is afgestemd op multi-problem gezinnen in achterstandswijken door outreach-teams.

Het middenkader terecht kan bij de reguliere GGZ en voor het bovenkader niks geregeld.

Onze missie

Wij hebben het tot onze missie gemaakt om deze vermogende en ondernemende families uitmuntend te begeleiden. 

Maussen Family Confidants richt zich op het bespreekbaar maken van datgene dat onbespreekbaar is. Hierdoor ontstaan gezonde en duurzame relaties, binnen het gezin én binnen de familie. 

Dit doen wij door gesprekken te voeren in de vorm van coaching, mediation en therapie.


Lees meer over Bart MaussenLees meer over Edward Koldewijn