+31 (0)20 – 6618135 info@maussenfc.com

Edward Koldewijn en Bart Maussen

Maussen Family Confidants weet wat er kan spelen bij ondernemende en/of vermogende families.
Coaching – Therapie – Relatietherapie – Gezin en Familietherapie Mediation bij Familieproblemen –
Discrete dienstverlening op hoog niveau.

Als familie zorgen geeft…

Binnen elke familie spelen zaken waarover leden zich zorgen maken. Vermogende families zoeken daarvoor niet snel hulp (in de vorm van bijvoorbeeld relatietherapie, mediation of reputatiemanagement) van buitenaf. Men hecht aan zelfredzaamheid en is bezorgd over de reputatie van de familie. Ondanks alles kunnen er zich problemen voordoen die de expertise in de besloten familiekring te boven gaat. Wij verzorgen dan professionele ondersteuning op een uitgesproken hoog niveau.

Onze specialisten weten dat:

  • De verantwoordelijkheid voor het familiebedrijf of het familievermogen een bijzonder zware last kan zijn.
  • Het lastig is voor ondernemende of vermogende ouders om hun kinderen op te voeden tot wilskrachtige volwassenen.
  • Het bestieren van een bedrijf als echtpaar een grote druk kan leggen op de liefdesverhouding.
  • Uw vermogen aandacht kan trekken van mensen die onveilig voor u kunnen zijn.
  • De verkoop of overdracht van uw onderneming grote consequenties kan hebben op de onderlinge verhoudingen binnen de familie.
  • Relatietherapie niet alleen gaat over liefde en verhoudingen, maar bijvoorbeeld ook over financiële belangen.

Op maat gemaakte begeleiding.

Onze dienstverlening richt zich op zes gebieden:

Coaching – therapie

Alle coachings- en therapievraagstukken. Verslaving, depressies en burn-out

Relatietherapie

Wanneer de liefde niet meer vanzelfsprekend is.

Gezinsondersteuning

Opvoedingsvraagstukken en spanningen tussen gezinsleden.

Mediation bij familieconflicten

Conflicten na het openvallen van een erfenis, overname van het familiebedrijf of bedrijfsopvolging.

Next Generation

Opvoedingsvraagstukken en spanningen tussen gezinsleden.

Reputatiemanagement

Conflicten na het openvallen van een erfenis, overname van het familiebedrijf of bedrijfsopvolging.

Onze ervaring leert dat de oorzaken en consequenties van de vraagstelling of problematiek binnen deze families vaak anders van aard zijn dan bij niet-vermogende en niet-ondernemende families. Om deze families goed te kunnen begeleiden en vervolgens tot oplossingen te komen, zijn er specialisten nodig die gewend zijn aan de omgang met deze families.

Service en beloning

U heeft binnen 24 uur een afspraak met ons. Wij werken ook buiten kantooruren en in het weekend. U kunt ons 24/7 bellen voor advies. Het is voor ons gewoon om bij crisissituaties midden in de nacht naar u toe te komen.

Wij onderhouden langdurige relaties met onze cliënten. Dat dergelijke vertrouwensbanden zijn ontstaan danken wij deels aan onze beloningsstructuur. U bepaalt zelf op welke basis u met ons wilt samenwerken: op uurbasis of op basis van een vooraf overeengekomen fee. In alle gevallen maken wij een inschatting van het aantal uren dat wij nodig achten voor een effectieve aanpak met duurzaam resultaat. Bij een fee-overeenkomst brengen wij u het totaal aantal ingeschatte uren in rekening. Blijkt dit aantal lager dan vooraf ingeschat, dan ontvangt u een creditnota voor de teveel in rekening gebrachte uren. Indien wij meer uren begeleiden dan wij gezamenlijk hadden voorzien hadden, brengen wij deze niet in rekening.

Onze missie

Wij hebben het tot onze missie gemaakt om deze vermogende en ondernemende families uitmuntend te begeleiden. Maussen Family Confidants richt zich op het bespreekbaar maken van datgene dat onbespreekbaar is. Hierdoor ontstaan gezonde en duurzame relaties, binnen het gezin én binnen de familie. Dit doen wij door gesprekken te voeren in de vorm van coaching, mediation, therapie en relatietherapie op basis van systeemtherapie en EFT.