Problemen binnen een generatie

Conflicten binnen het gezin

De dynamiek van een gezin loopt vaak in een patroon. Het partron loopt door tot iemand aangeeft; dit is niet goed voor mij. Ik ga hier een grens stellen. Ik maakt hier een punt van. Het conflict wat daar van komt is nuttig want anders gaat het niet meer goed met mij.

De klokkenluider

Diegene die aangeeft dat het niet goed met hem of haar kan gezien worden als klokkenluider. Met als inzet om de onderlinge verhoudingen binnen het gezin of familie te veranderen.

Het is fijn als de klokkenluider dat aan kan geven. Veelal gaat diegene afwijkend gedrag vertonen. Om met de druk om te gaan die zijn of haar positie binnen het gezin blijkbaar geeft, leidt hij of zij zich af. Of kruipt onder de dekens. Toon niet credit-waardig gedrag. 

Systeemtherapie

Het is dan goed om te kijken met elkaar wat er nu precies gebeurd in het gezin waardoor er iemand zich zo ongelukkig voelt in het gezin. 

Met gesprekken kunt u samen kijken wat er nu precies gebeurd als u samen komt. Wij gaan uit dat achter elk gedrag een goede reden zit. Het is goed om te onderzoeken wat die goede reden is. Als die op tafel komt, is er veelal ruimte om elkaar opnieuw te waarderen. De relaties te verbeteren. 

Conflict over een erfenis

Bij erfenissen is het niet anders dan bij andere conflicten in de familie of het gezin. Veelal start het met een gevoel van onderbedeeld te zijn. Vaak is dat niet de eerste keer dat een gezinslid zich zo voelt. Met mediation wordt er veelal naar een oplossing waar ieder wat water bij de wijn moet doen. Binnen families gaat dat vaak niet goed. Als er onderliggend iemand zich niet gewaardeerd voelt, zal diegene bij het volgende hoofdstuk zich opnieuw doen gelden.

Het is dan goed om niet te zoeken naar een volgende oplossing. Het gesprek aangaan wat er niet precies mis gaat bij iemand. Waar vraagt diegene nu precies aandacht voor. Als er ruimte komt om dat te bespreken is het financiële vaak veel gemakkelijker op te lossen.

U bent van harte welkom

Wij nodigen u uit om vrijblijvend contact met ons op te nemen. 

Samen onderzoeken wij welke begeleiding het best bij uw situatie past.

Bel Bart              0655735888

Bel Edward       0651990881

Mail                      info@maussenfc.com

Contact

Team

Bart Maussen
Team

Bart Maussen

Confidant en Coach

(1966) is vertrouwenspersoon, coach en woordvoerder van ondernemers, managers, bestuurders en hun families. Hij komt zelf uit een ondernemende familie en weet welk effect een familiebedrijf op de dynamiek binnen een familie kan hebben.

Edward Koldewijn
Team

Edward Koldewijn

Confidant en Therapeut

(1964) Edward komt uit een tuindersfamilie van moederskant en assurantieen van vaderskant. Zijn wieg stond in een flat in Amsterdam Osdorp. Zoon van de dominee.