Als er een breuk dreigt tussen ouder en kind

Als de relatie tussen ouder en kind onder druk staat.

De relatie tussen ouder en kind verloopt veelal in vaste patronen. Als de ouder of het kind last heeft van het patroon stelt deze ergens een grens door de confrontatie aan te gaan. "Zo kan het niet langer. Ik doe hier niet meer aan mee." Op het moment dat de grens niet besproken wordt, maar door de ander ervaren wordt als een belediging, escaleren het tot een conflict. Er is machtsstrijd. Wie moet er naar wie luisteren?

Breuk tussen ouder en kind

Soms besluit de ouder of het kind geen contact meer te willen mert de ander. Het contact geeft te veel stress, krenking en verdriet voor diegene.
Wij zien deze breuk graag als tijdelijke status. Het stoppen van contact is namelijk geen oplossing. Veelal willen beide partijen erkenning van de ander als iemand die goede intenties heeft of in een bepaalde situatie heeft gehad. De vraag naar elkaar blijft dan open staan. Het niet beantwoorden van de vraag voelt als lijden.

Kleinkinderen

Zeker als er kleinkinderen zijn die niet bezocht mogen worden, is voor veel grootouders buitengewoon pijnlijk. Kleinkinderen zitten vaak in een loyaliteitsconflict om wel de grootouiders te willen zien en te voelen dat dit niet goed zit met hun ouders. Veelal leren zij zo om hun eigen gevoelsn en behoefte ondergeschikt te maken aan hun loyaliteit voor hun ouders.

Dit wegstoppen van gevoelens komt veelal later terug in hun levern als zij geen richting meer kunnen geven aan de keuzes die zij in het te leven te maken hebben.


Systeemtherapie

Systeemtherapie is een therapievorm die de familieleden ziet als onderdelen in een samenhang van relaties. Door te onderzoeken wat de goede reden was om dit conflict te laten onstaan, zijn we vaak al een stuk verder in heet gesprek om zaken bespreekbaar te maken. Hoe gingen grootouders om met het thema waar de ouder en het kind nu mee worstelen. Wat is goede steun voor elkaar? Wat is een prettige afstand tot elkaar? Wat voelt ondersteunend. Wat is betuttelend?


Alleen komen

Wij gaan graag het gesprek met u en uw gezin aan. Mocht het zijn dat niet alle leden van het gezin er bij betrokken willen zijn, kunt u ook alleen starten. Vanuit nieuwe inzichten kunt u al beginnen andere vragene te stellen of een andere positie in te nemen. Vandaar uit kijken wij samen of de anderen al nieuwsgierig worden. Wier weet komt het dan toch tot een gesprek om de onderlinge verhouding te verbeteren.

U bent van harte welkom

Wij nodigen u uit om vrijblijvend contact met ons op te nemen. 

Samen onderzoeken wij welke begeleiding het best bij uw situatie past.

Bel Bart              0655735888

Bel Edward       0651990881

Mail                      info@maussenfc.com

Contact

Team

Bart Maussen
Team

Bart Maussen

Confidant en Coach

(1966) is vertrouwenspersoon, coach en woordvoerder van ondernemers, managers, bestuurders en hun families. Hij komt zelf uit een ondernemende familie en weet welk effect een familiebedrijf op de dynamiek binnen een familie kan hebben.

Edward Koldewijn
Team

Edward Koldewijn

Confidant en Therapeut

(1964) Edward komt uit een tuindersfamilie van moederskant en assurantieen van vaderskant. Zijn wieg stond in een flat in Amsterdam Osdorp. Zoon van de dominee.