Hoe de lappendeken past

Samengestelde gezinnen

Wat vroeger ongewoon was, is nu veel gangbaarder. Samengestelde gezinnen. Met kinderen uit oorspronkelijk andere gezinnen die voor de helft van hun tijd in ander samengestelde gezinnen wonen.

Er zijn veel valkuilen in het harmonieus samen laten zijn van alle ouders en kinderen.

Elk kind heeft zo zijn of haar eigen tempo om te wennen met de nieuwe situaties. De gehechtheid van elke ouder moet gewaarborgd worden.

Zo zijn er tal van zaken die goed zijn om te doen. Los van of u na een breuk in uw relatie er zelf wel aan toe bent om goed om te gaan  met uw ex-partner. 

Mocht u ergens klem lopen omdat een kind, ex-partner of een grootouder niet sneller kan, dan wat de anderen willen is het goed om het gesprek aan te gaan. Vaak eerst alleen met uw ex-partner. Om samen te onder zoeken wat er bij u zelf ligt. Met nieuwe inzichten kan dan gesproken worden met diegene die niet zo snel kan als u zelf zou willen in het samensmelten van de gezinnen.

Wij begeleiden graag deze gesprekken.

Edward Koldewijn