Stoppen met drinken

Behandeling van een alcoholverslaving

De behandeling start met een detox. Veelal is daar een week tijd voor nodig voordat de alcohol grotendeels uit uw lijf is. U bent dan niet thuis. Voor de rest van de tijd blijft u in uw eigen huis wonen. Onder begeleiding en met medicatie wordt u geholpen te stoppen met drinken. De behandeling richt zich op twee elementen: zorgt dat u stopt en voor een langere tijd sober blijft, waarbij u zelfcontroleprocedures aanleert. Vervolgens gaat met het behandelteam van Maussen ontdekken waarom alcohol zo’n grote rol speelt in uw leven. Gebruikt u alcohol als manier om met problemen of emoties om te gaan? Welke functie heeft het gebruik in uw leven? We reiken u vaardigheden aan om problemen op een andere manier op te lossen. U leert ook deze vaardigheden toe te passen in uw eigen omgeving.


Duur van de therapie

De eerste week bent u voor uw detox weg van huis. De eerste 2 maanden bent u intensief bezig met uw behandeling. U kunt blijven werken maar zult wel geregeld van werk of universiteit weg moeten kunnen. Daarna volgt een minder intensief traject. We hebben zeer regelmatig contact. Dat kan met beeldbellen of nog eens langs komen. De totale doorlooptijd van een traject is veelal een jaar.


Onze begeleiding

Wij gaan uit van het psygisch-bio-sociaal model. De nieuwste inzichten gebruiken wij in onze begeleiding. Maussen maakt nadrukkelijk geen gebruik van het verouderde Minasota 12-stappenplan. 

Maatwerk

Vaak komen problemen niet alleen, maar zijn er meerdere klachten en onderliggende oorzaken die met elkaar verband houden. Maussen is expert op het gebied van behandelen van meervoudige problematieken voor leden van ondernemende of vermogende families. Wij bieden u een integrale behandeling van meerdere diagnoses tegelijkertijd. 

Familie en vrienden

Uw omgeving staat niet los van uw verslaving. Zij hebben invloed op uw gedrag en uw verslaving heeft invloed op hun. In samenspraak met u betrekken wij graag uw familie bij u behandeling. Een unieke holistische aanpak, die volledig is toegespitst op uw situatie. 

Het team en behandelplan

Samen met u starten wij om met u een behandelplan te ontwerpen. Welke therapeuten wilt u wel en met wie zou u niet willen werken. Veelal komen tot een volgend team:

  • Psychiater                        Analyse en medicatie
  • Psychotherapeut              Samenhang van uw problemen
  • Schematherapeut             Doorbreken van uw denk-patronen
  • Syteemtherapeut             Gesprekken met uw familie
  • Haptotherapeut               Bewust worden wat uw lijf zegt
  • EMDR-therapeut               Trauma behandeling
  • Psycholoog                       Specifiek op uw verslaving
  • Personal trainer               Beweging en sport

U bent van harte welkom

Wij nodigen u uit om vrijblijvend contact met ons op te nemen.
Samen onderzoeken wij of uw vraag goed door ons begeleid kan worden.