Campagne BNR woordvoering en reputatiemanagement

Laatst bijgewerkt:


Reputatiemanagement en woordvoering

Reputatiemanagement is de visie naar buiten brengen waar de familie voor staat. Vermogende en ondernemende families trekken veel aandacht in de media, zeker als er zich calamiteiten voordoen. Er ontstaat een groot risico voor de reputatie van de onderneming én van de familie als de media ongenuanceerde of onjuiste informatie publiceert.  Het kan lastig zijn om tijdens een calamiteit een eenduidig verhaal te blijven vertellen, zeker als meerdere familieleden het woord willen voeren. Tegenstrijdige berichten trekken veelal een tweede golf van media-aandacht. Het is daarom uitstekend om een externe woordvoerder aan te stellen die samen met u de gewenste boodschap naar buiten brengt en de reputatie beschermt. Wij zijn zeer ervaren in de omgang met de media en treden geregeld als woordvoerder van families en/of hun ondernemingen op.   Wij weten aan welke informatie de media behoefte heeft en kunnen dit  via ons uitgebreide netwerk met hen delen. Uiteraard bereiden wij families en bedrijven voor op calamiteiten en trachten wij hen, indien gewenst, uit het zicht van de media te houden.

Veiligheid

Verschillende verzekeringen eisen dat voor de veiligheid van u en uw familieleden de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen worden genomen. Ook eisen zij de aanstelling van een professionele woordvoerder die namens de familie de communicatie controleert en de woordvoering op zich neemt. Diverse families hebben deze belangrijke taak aan ons toevertrouwd.