De gevoelswaarde van geld (deel 1)

Geld drukken we gewoonlijk uit in hoeveelheden van een munteenheid. We spreken dan over de economische waarde. Velen van ons zijn bezig om de economische waarde te managen, te laten renderen en te maximaliseren. Wat het voor uw cliënt betekent dat het vermogen af- of toeneemt blijft vaak onbesproken. Wat weten wij eigenlijk van de gevoelswaarde van geld?

Laatst bijgewerkt:

Geld drukken we gewoonlijk uit in hoeveelheden van een munteenheid. We spreken dan over de economische waarde. Velen van ons zijn bezig om de economische waarde te managen, te laten renderen en te maximaliseren. Wat het voor uw cliënt betekent dat het vermogen af- of toeneemt blijft vaak onbesproken. Wat weten wij eigenlijk van de gevoelswaarde van geld?

Vergelijken wij ons eigen vermogen met dat van onze cliënten, dat weten we dat wat voor ons een enorm vermogen is, voor de meeste van onze cliënten een klein bedrag zou moeten zijn. Toch zien we soms grote emotionele reacties van cliënten op relatief kleine bedragen. Hoe kan dat?

In deze blog proberen we inzicht te geven in deze gevoelswaarde van geld. De gevoelswaarde kent meerdere facetten. Een aantal hiervan lichten wij u hier graag toe.

Vergaring

De band die vermogende particulieren hebben met hun vermogen is mede gevormd door hoe zij dit hebben verworven. Zo heeft iemand die 12 miljoen euro met een loterij won een ander gevoel dan een ondernemer die eenzelfde bedrag heeft vergaard terwijl hij ooit zonder een cent op zak zijn bedrijf begon.

De winnaar van de jackpot zal niet zo snel die trots voelen die het bij de ondernemer wel teweegbrengt. Voor de winnaar is het een meevaller. Zijn verwachting is veelal dat het bedrag vanaf nu alleen maar zal afnemen. De kans dat er nog een keer de jackpot wordt gewonnen is erg klein. Voor een ondernemer die zijn bedrijf heeft verkocht is het een maatstaf van zijn succes en geslaagd leven. Een beleggingstegenvaller is dan niet alleen een vermindering van de financiële mogelijkheden maar ook een vermindering van trots en het terugkijken op een minder succesvol leven. Is die12 miljoen euro een legaat voor een erfgename en werd de basis van dit vermogen generaties terug gelegd, dan zal zij zich eerder schatplichtig voelen en budgetneutraal willen leven om het vermogen onaangetast door te kunnen geven aan de volgende generatie.

Persoonlijkheidskenmerken

Geld is uitstekend geschikt om levenslessen die nog genoten moeten worden te ontlopen. Vanuit de psychologie zijn er vier typeringen van gedragingen ten aanzien van de omgang met geld, te weten:

  • Vermijding-Troost                      

Spanningsreductie om confrontaties uit te kunnen stellen door tijd te kopen. Er zijn veelal onopgeloste problemen. Vermijden van verantwoordelijkheden of zoeken van troost in materiële zaken als persoonlijke verwenmomenten.

  • Domineren-Superioriteit

Men tracht zich belangrijk te maken door een hoge status te verwerven. Wil anderen een stap voor zijn. Leeft op grote voet. Is minder gevoelig om geliefd te zijn. Zoekt kansen om zich te profileren.

  • Krijgen-Behagen            

Men is gefocust op waardering van anderen en heeft de overtuiging dat liefde en aandacht verdiend kan worden door vrijgevigheid. Leent veel geld uit en kan slecht grenzen stellen. Is zwaar teleurgesteld als ondanks alle inspanning er te weinig liefde/waardering terugkomt.

  • Nuttig-Beheersing                     

Men heeft behoefte aan anonimiteit en mijdt belangstelling of waardering. Is gesloten over zaken waarin hij/zij hulp nodig heeft. Wendt vaak geldgebrek voor. Wil wel graag helpen met netwerk of vaardigheden maar niet met geld. ( vrij naar Adler, Kefier, Doyle, Toward a psychology of money).

Het vervolg kunt u lezen in de volgende blog van Maussen Family Confidants

Mocht u meer willen weten over dit onderwerp, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij ondersteunen u graag in uw omgang met uw cliënten.

Bart Maussen

Edward Koldewijn

Keizersgracht 174

Amsterdam Centrum