De gevoelswaarde van geld (deel 2)

Voor een stel dat aan het begin staat van een maatschappelijke carrière betekent het vermogen een mogelijkheid om hun talenten de kans te geven. Het familievermogen geeft dus status ten opzichte van leeftijdgenoten. Een (echt)paar met kinderen zal eerder geneigd zijn om te kijken hoe ze zo goed mogelijk voor de toekomst van hun kinderen kan zorgen. Voor gezinnen zonder thuiswonende kinderen geeft het vermogen veelal vrijheid en verwezenlijking van eerder gemaakte dromen. Voor oudere echtparen betekent het vermogen veelal veiligheid. Zij zijn niet afhankelijk van hun kinderen en kunnen voldoende zorg inkopen om hun manier van leven zo lang mogelijk op een comfortabele wijze te rekken. ( Feldmans, The family in today’s moneyworld).

Laatst bijgewerkt:


Levensfase

Voor een stel dat aan het begin staat van een maatschappelijke carrière betekent het vermogen een mogelijkheid om hun talenten de kans te geven. Het familievermogen geeft dus status ten opzichte van leeftijdgenoten. Een (echt)paar met kinderen zal eerder geneigd zijn om te kijken hoe ze zo goed mogelijk voor de toekomst van hun kinderen kan zorgen. Voor gezinnen zonder thuiswonende kinderen geeft het vermogen veelal vrijheid en verwezenlijking van eerder gemaakte dromen. Voor oudere echtparen betekent het vermogen veelal veiligheid. Zij zijn niet afhankelijk van hun kinderen en kunnen voldoende zorg inkopen om hun manier van leven zo lang mogelijk op een comfortabele wijze te rekken. ( Feldmans, The family in today’s moneyworld).

Metaprogramma’s

U kunt ook naar een aantal dimensies in het gedrag kijken, dit noemen wij metaprogramma’s.  Beschouwt u het als een lijn tussen twee uitersten.

  • Uitgeven- Sparen
  • Risico nemend –  Risico vermijdend
  • Generalist – Particulist       Op hoofdlijnen kijken naar vermogen of elke euro los zien.
  • Impulsieve besteder – Reflectieve besteder
  • Past zich aan bij elke veranderingen- Past zijn gedrag niet aan bij veranderde situaties

Het gedrag wordt problematisch als er op de lijn van een metaprogramma een uiterste wordt gescoord. (vrij naar Felton, Collins, Brown)

 

Ik ben mijn geld

Kinderen die eerst iets moeten presteren of zich keurig moeten gedragen voordat zij de liefde en aandacht van hun ouders krijgen ontwikkelen een scherp oog wat er nodig is om deze genegenheid te ontvangen. Ouders krijgen voorbeeldig gedrag te zien van hun kroost. Deze kinderen krijgen impliciet de boodschap mee dat zij het niet waard zijn om onvoorwaardelijk lief te hebben. Er ontwikkelt zo een lage eigenwaarde en weinig persoonlijk leiderschap om richting te kunnen geven aan hun leven. Deze gevoelde leegte kunnen vermogende kinderen, als zij volwassen zijn geworden, vullen met geld. Er ontstaat zo een afgeleide identiteit. Ik ben mijn geld. Ooit zei iemand: "Ik ben een zak. Een enorme zak met geld."

Het vergroten van het vermogen is direct verbonden met het vergroten van de eigenwaarde. Zo ook het verminderen van het vermogen een verlaging betekend van de eigen waarde. Dit verklaart de emotionele reacties die vermogensbeheerders krijgen bij relatief kleine tegenvallers. Bij het geven van slecht beursnieuws zeggen de beleggers in de perceptie van de client: "U bent minder waard."

Familiewaarden

Elke familie geeft impliciete en expliciete boodschappen mee over de omgang met geld en vermogen. Echtparen weten veelal onvoldoende welke impact deze overtuigingen heeft op hun gedrag en relatie. Veel van deze familiewaarden kunnen dan ook haaks op elkaar staan. Als geld voor de één een appeltje voor de dorst is en voor de ander een manier om genegenheid te tonen, dan loopt het al snel mis. Bijna een derde van alle Amerikaanse echtparen beschouwt de omgang met geld als hun belangrijkste relatieprobleem. Onze ervaring is dat het in Nederland niet veel anders is.

Mocht u meer willen weten over dit onderwerp, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij ondersteunen u graag in uw omgang met uw cliënten.

Bart Maussen Edward Koldewijn Keizersgracht 174 Amsterdam Centrum