Familieconflict oplossen: Het voorwaardelijk schenken van vermogen

Binnen vermogende families zijn er zowel uitgesproken als onuitgesproken waarden ten aanzien van het familiekapitaal.

Laatst bijgewerkt:Gierige ouders, ondankbare kinderen

Binnen vermogende families zijn er zowel uitgesproken als onuitgesproken waarden ten aanzien van het familiekapitaal. Zoals:

  • De omgang met het vermogen.
  • Waar het vermogen voor dient.
  • Waar het al dan niet aan uitgegeven mag worden.
  • Hoe het vermogen moet renderen.
  • Hoe het vermogen gedeeld wordt.
  • Wat de ‘buitenwereld’ mag weten over het vermogen.
  • Hoe de vermogensoverdracht van generatie op generatie plaatsvindt.

In onze praktijk van het begeleiden van familieconflicten blijkt dat er maar zelden gesproken over wat ouders na het schenken van vermogen van hun kinderen verwachten als dank. Toch horen wij juist veel ouders klagen over ondankbare kinderen. Waarom is dat ‘danken’ zo belangrijk? En hoe bedank je voor zo’n groot kapitaal?

Geven met angst in het hart

Natuurlijk zijn veel ouders alert op de invloed die het vermogen zal hebben op hun kinderen. Zal het hen ondersteunen in hun leven of wordt het een last? Zijn zij volwassen genoeg om de verantwoordelijkheden die het familievermogen met zich meebrengt te dragen? Beseffen de kinderen voldoende om hoeveel geld het gaat? Zijn ze zich voldoende bewust van de zorgvuldigheid waarmee het vermogen is opgebouwd en beheerd door de ouders? Gaan de kinderen het net zo zorgvuldig beheren?

Vanuit hun zorgen gaan ouders nog wel eens restricties opleggen om de overdracht in goede banen te leiden. Er worden bijvoorbeeld familiestatuten opgesteld. Er worden notarissen ingehuurd voor geleidelijke overdracht of juist voor overdracht op latere leeftijd van de kinderen. Er worden laatste boodschappen gegeven vanuit het sterfbed. Deze beperkingen worden door kinderen nog wel eens ervaren als bemoeienis, over het graf heen regeren en gierigheid.

Onderliggende behoefte van ouders

Soms zien wij buitengewoon dankbare kinderen én hun teleurgestelde ouders. Ouders die toch klagen over de ondankbaarheid van de kinderen. Hoe kan een kind dankbaar genoeg zijn voor de schenking van 10 miljoen? Het kind weet dat meestal niet. Altijd direct klaarstaan als de ouders hulp nodig hebben? Geen verjaardag of huwelijksdag vergeten? Elke week een bloemetje sturen? Elke dag bellen?

Er zit bij ouders nog wel eens een onvervulbare behoefte aan waardering. Het is veelal de waardering die zij weer hebben gemist van hun eigen ouders. Opa en oma hebben hen niet echt gezien en gewaardeerd voor wie zij zijn. Dat gemis heeft een gevoelige leegte bij de ouders teweeggebracht. Ouders proberen die leegte te vullen met dankbaarheid van de kinderen. Maar hoe prachtig dankbaar de kinderen ook zijn, het zal de leegte nooit vullen.

Familieconflicten oplossen? De geschiedenis herhaalt zich

Het pijnlijke hiervan is dat de geschiedenis zich op deze manier zal herhalen. Ook deze ouders zien hun kinderen niet echt. Ook zij geven slechts voorwaardelijk het familievermogen uit handen. Ook zij durven er niet op te vertrouwen dat de opvoeding van hun kinderen goed genoeg is geweest en vragen steeds om bevestiging dat zij goed zijn als ouders.

Zo wordt een schenking altijd een last. Daar helpt geen notaris bij. Een goed gesprek hierover wel.

Wilt u hier meer over lezen? Onze tip:

http://www.bol.com/nl/p/de-gouden-rugzak/9200000022205855/

Edward Koldewijn, Keizersgracht 174 Amsterdam Centrum