Mediation bij familieconflicten; niet altijd een duurzame oplossing

Laatst werd onze hulp ingeroepen door een family office. De mediation bij familieconflicten van hun cliënt had niet gewerkt: er was opnieuw ruzie ontstaan. Dit keer over iets anders. De moeizame relatie tussen de broer en zus was bij de eerdere mediation niet verholpen. Wij zien dat vaker.

Laatst bijgewerkt:


Laatst werd onze hulp ingeroepen door een family office. De mediation bij familieconflicten van hun cliënt had niet gewerkt: er was opnieuw ruzie ontstaan. Dit keer over iets anders. De moeizame relatie tussen de broer en zus was bij de eerdere mediation niet verholpen. Wij zien dat vaker.

Mediation bij familieconflicten is oplossingsgericht

Mediation is praktisch van aard. Veelal wordt er alleen gezocht naar een draaglijke oplossing voor een vastgelopen conflict. Een mediator wil de familie niet op kosten jagen door al te diep te gaan graven. Bovendien weet je niet wat je tegenkomt. Als het erg pijnlijk en emotioneel wordt, weten veel mediators en juristen niet wat zij er anders mee aan moeten dan de familieleden even uit te laten schreeuwen en huilen tot zij weer bij zinnen zijn. De mediators verwachten dat als de familieleden eenmaal goed van elkaar gehoord hebben hoe diep het zit, er vanzelf meer begrip en daardoor ook ander gedrag ontstaat. Dat er begrip ontstaat klopt vaak, maar dat er ander gedrag ontstaat niet.

Familieconflicten en gedragspatronen

Gedragspatronen veranderen is een andere zaak. Daardoor wordt de mediation een wederkerende bezigheid: de partijen vinden elke keer een nieuwe zaak om voor te strijden. Als mediator bij familieconflicten is het dan ook goed om de volgende zaken te controleren:

  • Wat winnen de partijen door zo te strijden?
  • Als zij niet meer zouden strijden, hoe zou hun contact dan zijn? Zien zij daar tegenop?
  • Weten en voelen zij echt wat er bij de andere partij speelt?
  • Kinderen ontwikkelen tegengestelde karakters binnen het gezin waarin zij opgroeien. Begrijpen zij dat zij de ander nodig hebben gehad om te worden wie zij zijn?
  • Als er voor één of meerdere partijen gedragsverandering nodig is, weten zij wat de eerste stap is in wat zij anders zouden moeten doen?
  • Voelen zij zich capabel om die eerste stap te zetten?
  • Durven de kinderen elkaar aan te spreken als het opnieuw misgaat?
  • Persoonlijke groei op een ontwikkelgebied heeft gemiddeld anderhalf jaar nodig voordat het nieuwe gedrag als ‘eigen’ aanvoelt. Geven zij elkaar die tijd?
  • Mag de mediator als coach of begeleider anderhalf jaar met hen mee in een traject, waarin hij eerst regelmatig en later veel minder frequent met hen om de tafel mag zitten?

Als er onduidelijkheid bestaat over de hierboven genoemde punten, dan voorspel ik dat het familieconflict in een andere vorm weer op zal duiken. Net zo lang tot alles helder is. In die zin zijn al deze familieconflicten uiterst nuttig voor beide partijen.

Mediation bij familieconflicten aanvullen met coaching

Minder nuttig zijn de familieconflicten als één van de partijen niet kan veranderen. Gewoonweg omdat deze nog niet heeft geleerd hoe hij dat moet doen. Een coachingstraject zou dan volstaan. Als het inzicht in de mediation is ontstaan, gaat het alleen nog om het aanleren van nieuwe vaardigheden. Dat kan redelijk eenvoudig zijn, zoals het ontwikkelen van assertiviteit of inlevingsvermogen. Het wordt complexer als het gaat om persoonlijk leiderschap of het beter leren besturen van een bedrijf.

Geen aandacht hebben voor de persoonlijke ontwikkeling van partijen in een mediation bij familieconflicten staat voor mij gelijk aan een niet afgerond traject. Een volgend conflict zal dan voor deze partij de mogelijkheid worden om te leren.

Herkent u dit patroon van terugkomende conflicten of juist niet? Laat het ons weten door te reageren op onze blog. Wij willen graag leren van uw inzichten en ervaringen.

Wilt u een voorbeeld van onze mediation lezen, dan kunt u naar onze site gaan:

https://www.maussenfc.com/portfolio/mediation-bij-familieconflicten/

Wilt u meer weten over onze mediation bij familieconflicten:

https://www.maussenfc.com/dienstverlening/mediation-bij-familieconflicten

Voor meer algemene informatie over mediation:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Conflictbemiddeling

Edward Koldewijn, Keizersgracht 174, Amsterdam Centrum