Mediation familiebedrijf: test uzelf als mediator. Slot.

U bent gevraagd als mediator. Het betreft een familiebedrijf dat overgegaan is van vader Peter op zoon Herman. De dochter, Carolien, start een bordeel aan de overkant van de straat. Tegenover de ingang van het hoofdkantoor.

Laatst bijgewerkt:

[caption id="attachment_2314" align="alignnone" width="300"]Mediator Familieconflict Edward Koldewijn Relatietherapeut Amsterdam Mediator Familieconflict
Edward Koldewijn[/caption]

Mediation familiebedrijf: test uzelf als mediator. Slot

U bent gevraagd als mediator. Het betreft een familiebedrijf dat overgegaan is van vader Peter op zoon Herman. De dochter, Carolien, start een bordeel aan de overkant van de straat. Tegenover de ingang van het hoofdkantoor.

Wat u al weet

Meer over dit conflict leest u in deel 1. Het tweederondegesprek met Carolien is te vinden in deel 2 en dat met de ouders in deel 3. In deel 4 staat het gesprek met Herman, de broer van Carolien en opvolger van het bedrijf. In deel 5 werd het eerste rondetafelgesprek gehouden. De ouders vertellen aan hun kinderen dat zij rond hun puberteit en het internationaal worden van hun zaak, bijna waren gaan scheiden. Carolien was in die tijd een heftige puber. Ze konden dus niet uit elkaar. De ouders moesten samen dit probleem oplossen en hebben Carolien bedankt voor het redden van hun huwelijk.

Hoe gaat het nu met Carolien?

Wat zou u nu doen? Ik zou tussentijds Carolien bellen, of even langsgaan. Vragen hoe het met haar gaat. Ik zou haar willen helpen om een keuze te maken om al dan niet open te zijn over haar verkrachting. Ik zou aan haar vragen wat zij weet over de vriendschap tussen haar verkrachter en haar broer. Wat is haar inschatting van de impact die deze openbaring op Herman zal hebben? Ik zou haar vragen wat de nadelen zijn van geheimhouding en de voordelen van openheid over verleden richting haar familie. Stel dat zij tot het besluit komt het te willen vertellen, hoe kondig ik dat aan? Wat voor insteek zou u nemen? Ik denk dat ik voor de volgende opening zou gaan.

Weer samen in gesprek

“Fijn dat jullie er allemaal zijn. De vorige keer hebben wij het gehad over de periode rond de puberteit van de kinderen, waarin jullie elkaar hebben verloren. Er zijn zaken gebeurd die jullie elkaar niet hebben verteld. Zo is er afstand ontstaan. Om die afstand te verkleinen hebben Peter en Petra verteld over hun relatieproblemen in die tijd. De ouders hadden in die tijd minder aandacht voor de kinderen dan voorheen. In de ruimte die daar openviel, is iemand ingestapt. Iemand die belangrijk is geworden voor de kinderen en niet hier aan tafel zit. Maar eigenlijk is hij er wel. Omdat hij zo extreem negatief aanwezig is geweest voor Carolien en extreem positief voor Herman. Petra en Peter, volgens mij kennen jullie hem niet. Of niet goed. Het gaat om Wilfred.”

Open over het verleden

Wie zou u het woord nu geven, Herman of Carolien? Ik zou kiezen voor Carolien. Ik ben bang dat ik haar verlies of dat ze wegloopt als Herman begint met een ode aan Wilfred. Laten we zeggen dat Carolien vertelt over de verkrachting en wat dat voor haar heeft betekend. Hoe zij zich niet gehoord voelde door haar ouders toen zij niet terug wilde naar het internaat. De ouders zouden waarschijnlijk geschrokken zijn. Herman zou niet zo goed weten hoe hij zijn verhaal nog kan vertellen. Ik zou Carolien de ruimte willen geven voor de kwaadheid die eronder ligt.

Openheid en vergeving

Ik zou de ouders erin willen steunen dat het toen blijkbaar niet gelukt is om elkaar te steunen. Met de wetenschap van dat moment. In de persoonlijke ontwikkeling van dat moment van de ouders. Dat het schuldgevoel omdat je je kind niet goed beschermd hebt, vreselijk is. Maar dat Carolien er redelijk goed van af is gekomen. Er is nu zelfs een openheid waarin zij dat durft te vertellen, omdat Carolien ook wilt dat de verhouding tussen haar en haar ouders beter wordt. Ik zal aan Carolien vragen of zij wilt dat haar ouders lijden en zich schuldig voelen. Zo ja, hoe lang zij moeten zitten. Zo nee, of zij ze kan vergeven. Ik zou dan vragen om dit nog niet te doen, maar na te denken over een vorm, een ritueel om dit te doen. Ook zou ik Herman erbij betrekken. Hoe het met hem gaat na deze informatie, of hij zich schuldig voelt. Ik zou moeten voelen of er dan nog ruimte is voor Herman om zijn verhaal te vertellen. Of dat dit pas kan na het ritueel. Nu ik er zo over denk, kan dat pas na het ritueel.

Een ritueel

Stel dat we komen tot een ritueel, dan kan de vorm uiteenlopend zijn. Wie weet heeft Carolien de kleren die zij droeg tijdens de verkrachting bewaard als bewijs. Misschien wil ze die verbranden. Of deze kleren, samen met Herman en de ouders, wassen.Een wat mider theratrale vorm kan een rondleiding zijn in het nieuwe bordeel. Dat de hele familie aanwezig is tijdens de feestelijke opening.

De impact van Wilfred

Dan zou in het volgende rondetafelgesprek Herman kunnen vertellen wat Wilfred voor hem betekend heeft. Wat de impact van Wilfred was op zijn leven. Nu kan Carolien waarschijnlijk ook beter vertellen welke impact Wilfred had op haar leven en de vergelijking vertellen over de top die zij niet meer heeft in haar leven.

Op weg naar de toekomst

In de ronde daarna zou ik naar het eigenlijke conflict willen gaan: het bordeel aan de overkant van de straat. Hoe voelt Herman zich er nu over om zijn zus zo dichtbij te hebben? Is het nog een aanval op zijn ondernemerschap? En als het gaat over de bedrijfsovername waarbij hij zich onder druk gezet heeft gevoeld door zijn vader, kan hij dat uitspreken? Kan hij hulp vragen aan zijn zus? Worden zij zo twee ondernemers die elkaar wat gunnen? Misschien even bij elkaar binnenlopen om te vragen hoe het met de zaken gaat. Of de één de ander nog kan helpen. Ik denk dat daar dan ruimte voor ontstaat.

Of ben ik dan naïef? Ik hoor het graag van u!

Edward Koldewijn. Mediation Familiebedrijf. Relatietherapie Amsterdam.

Wilt u meer weten over mediation van een familieconflict: https://www.maussenfc.com/dienstverlening/mediation-bij-familieconflicten

Wilt u een voorbeeld van onze mediation lezen, dan kunt u naar onze site gaan: https://www.maussenfc.com/dienstverlening/mediation-bij-familieconflicten

Een boekentip: http://www.amazon.co.uk/Rewriting-Family-Scripts-Improvisation-Guilford/dp/1572300663

Wilt u mediator worden?: http://www.nmi-mediation.nl/nmi_registermediator_worden/hoe_wordt_u_nmi_registermediator/opleiding.php