Relatieproblemen: Getrouwd met het familiebedrijf.

In onze praktijk komen regelmatig stellen met relatieproblemen waarvan een van de partners in het familiebedrijf werkt. Vaak maakt deze echtgenoot veel uren en staat het wel en wee van het bedrijf centraal in de relatie. “Mijn partner is meer getrouwd met het bedrijf dan met mij”, is een veelgehoorde klacht.

Laatst bijgewerkt:
getrouwd met het familiebedrijf


Relatieproblemen: Getrouwd met het familiebedrijf.

In onze praktijk komen regelmatig stellen met relatieproblemen waarvan een van de partners in het familiebedrijf werkt. Vaak maakt deze echtgenoot veel uren en staat het wel en wee van het bedrijf centraal in de relatie. “Mijn partner is meer getrouwd met het bedrijf dan met mij”, is een veelgehoorde klacht.

Onderliggende relatieproblemen

Wat is die verbondenheid met het bedrijf nu precies? Volgens ons bestaat dat uit verschillende lagen. Het juridische en wetmatige eigenaarschap laten we nu onbesproken. Daardoor worden de onderliggende relatieproblemen volgens ons niet veroorzaakt.

• Juridisch eigenaar zijn van iets dat door ouders is opgebouwd voelt schatplichtig aan. Het kind heeft het gevoel dat er verantwoording moet worden afgelegd aan de ouders. Het mag het levenswerk van de ouders niet verkwanselen. Minder werken of de liefdesrelatie meer centraal stellen in het leven voelt als verraad aan de ouders. Ook al zijn zij inmiddels overleden. • Kinderen hebben tijdens hun jeugd betaald voor het bedrijf. Zij hebben veelal minder aandacht en liefde van hun ouders gekregen dan kinderen met ouders in dienstverband. Er was minder tijd voor de kinderen, soms werd er gekozen voor een internaat en veelal hielpen medewerkers uit het bedrijf met de opvoeding. Het gebrek aan bevestiging van hun ouders heeft de kinderen emotioneel eigendom van het bedrijf verschaft. Het bedrijf voelt als een lichaamsdeel van hun eigen lijf dat hun ouders gekoesterd hebben. Afstand nemen van het bedrijf voelt dan als een amputatie. Zo kunnen kinderen wetmatig geen eigenaar zijn van het bedrijf, gevoelsmatig zijn ze dat wel. Het afstand doen van aandelen in het bedrijf voelt als een groot verlies omdat zij daarmee afscheid nemen van de claim op de achterstallige zorg en liefde van hun ouders. • Als het kind vergroeid is met het familiebedrijf voelt de verkoop van het bedrijf of de beslissing om niet werkzaam te zijn in het bedrijf als een leegte. Het is vaak een worsteling van kinderen om deze leegte op te vullen. Het kind loopt dan tegen zingevingsvraagstukken aan: “Als ik niet geboren ben voor het bedrijf, wat moet ik dan met mijn leven?” Ieder mens heeft periodes in zijn leven waarin hij zoekende is naar richting. Op een kind uit een gezin met een familiebedrijf heeft dat bedrijf op dat moment een hele grote aantrekkingskracht. Het voelt warm en als een soort thuiskomen aan. Als een been dat er weer aangezet wordt.

Burn-out

Als een kind in het bedrijf werkzaam is en een liefdesrelatie krijgt, zit het nog wel eens in een spagaat: de ouders óf de partner bedienen. De verleiding om zichzelf weg te cijferen en het leven geheel in te richten om anderen tevreden te stellen, is dan erg groot. Het wordt een leven in dienst van het bedrijf en in dienst van de partner. Het kind ontwikkelt zo weinig vaardigheden om voor zichzelf op te komen. Het stelt te weinig grenzen aan de belangrijkste mensen in zijn leven. Een burn-out helpt soms om eens goed na te denken over hoe het kind het leven heeft ingericht.

Als daaruit niet de les wordt getrokken om meer vanuit de eigen behoefte richting te geven aan het leven, dan zit het kind veelal weer snel in het familiebedrijf. De partner trekt dan terecht de conclusie dat haar partner met het familiebedrijf is getrouwd.

Wederzijds begrip

Wederzijds begrip over het bedrijf en de plek die het heeft gehad in de jeugd en het uitspreken van wederzijdse verwachtingen helpen om gezamenlijk een route te kiezen. Met het bedrijf, maar door eigen keuzes. Dat gaat in kleine stapjes. Daar heb je als aangetrouwde partner heel wat geduld voor nodig. Maar het kan wel.

Wat er dan gebeurd is prachtig. Een stel die samen een zaak voort kunnen zetten op hun eigen koers. Die zij samen bepalen. Een nieuwe koers die hoort bij de nieuwe eigenaren. Zij zijn er sterker uit gekomen.

Andere artikelen lezen over het emotioneel eigendom van het familiebedrijf? http://www.wetenschap24.nl/nieuws/artikelen/2003/november/Je-ziel-verkopen.html

http://www.wetenschap24.nl/nie... Onze site www.maussenfc.com

Over relatietherapie Amsterdam:https://www.maussenfc.com/dienstverlening/relatietherapie

Voorbeelden van onze relatietherapie::https://www.maussenfc.com/portfolio/relatietherapie-amsterdam/

Relatietherapeut Edward Koldewijn, Partner-relatietherapie Amsterdam Centrum, Keizersgracht 174. Mediation bij familieconflicten.