Over de onderlinge verhoudingen

Conflicts and tension between family members

If things are not going well within your family or relatives, it creates tension. Some members can handle this better than others. It is good for the whole family to discuss matters. Communication within the family runs in patterns. What's portable now, won't be next time.

Below you will find a number of issues that we have guided. However, every situation is different. We would be happy to talk to you to see if our expertise would help you with your question.

Liefdesrelatie verbeteren

Voor als er te veel conflicten zijn

Verwijdering

Iemand vreemd is gegaan

Doorgaan of niet

Having a affaire

Sometimes an extramarital relationship turns into a double life

Can't make a choice

Do you refuel with one partner and empty yourself with the other

Must be chosen

Samengestelde gezinnen

Hoe lopen de loyaliteiten

Hoe krijgen wij die verschillen bij elkaar

Wat zijn de does and don'ts

Problemen in de familie

Als u de onderlinge familiebanden wilt verbeteren

Conflict over een erfenis

Uiteenvallen van familiestaken

Ouderverstoting

Als u kind geen contact meer wilt

Niet meer weten hoe u het herstelt krijgt

Er een beeld van u waarin u zich niet herkent

Conflict Ouder - Kind

Als het respect en waardering voor elkaar verdwijnt

De liefde voor elkaar niet meer voelbaar is

Blijft er vaak een conflict over het geld

U bent van harte welkom

Wij nodigen u uit om vrijblijvend contact met ons op te nemen.
Samen onderzoeken wij of uw vraag goed door ons begeleid kan worden.